Logo RLKM Willemsroute

Tijdslijn van de Zuid-Willemsvaart

1795-1815

Franse Tijd  
Napoleon – Grand Canal du Nord – verbinding tussen Schelde en Rijn

1809

Rigole Navigable – voedingskanaal 4m breed – 42 km lang 
Bassin Napoleon in Lozen  

1810

werken werden gestaakt (24/2/1810 decreet stopzetting werken Canal du Nord) – Nederland was bij Frankrijk ingelijfd

11/4/1814

Napoleon treedt af als keizer en gaat in ballingschap in Elba 

30/5/1814

Vrede van Parijs Frankrijk werd teruggebracht tot de oude grenzen van 1792 

1815

Nederlaag Napoleon bij Waterloo 
Tweede Verdrag van Parijs (20/11/1815) – Franse grenzen vastgelegd volgens situatie in 1790 

1814-1815

Congres  Wenen
Doel was om in Europa een politieke machtsbalans te creëren 
staatkundige aanpassing van de kaart van Europa 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder leiding van Willem I (1772-1843) – protestant – sprak Nederlands – economisch ondernemer en kapitalist – veel macht 

1818

Koninklijk besluit tot het aanleggen van een kanaal van Luik naar ‘s-Hertogenbosch

1821

Goedkeuring van projectplan A.F. Goudriaan (hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat) op 6/8/1821 

1821

Uitzetten van het tracé 
verdeling in 4 administratieve delen en 16 percelen

mei 1822

Eerste aanbesteding ‘s-Hertogenbosch

eind 1822

Start van de werkzaamheden (grofweg van ’s-Hertogenbosch naar Maastricht) 

11/11/1822

Eerste hoeksteen sluis 1 in s-Hertogenbosch 
officiële naam Zuid-Willemsvaart 

Bronvermelding FARO app

De uitgever heeft zich alle moeite getroost de auteursrechthouders te achterhalen. Het is evenwel niet uitgesloten dat daarbij rechthebbenden over het hoofd zijn gezien. Wie rechten denkt te kunnen doen gelden, wordt uitgenodigd contact op te nemen met de uitgever.  

Bron A – Verhagen, C. (2000). De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal van eenheid en scheiding. Someren. ISBN 90-9014027-1 
Bron B – fotocollectie met naamsvermelding Gerard Brusten 
Bron C – fotocollectie met naamsvermelding Katy Stroobants 
Bron D – foto’s en informatie aangeleverd door Heemkundige Kringen uit Bocholt, Bree, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken 
Bron EAgentschap Onroerend Erfgoed 2022: Sluisgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70727 (Geraadpleegd op 21-12-2022) 
Bron F – INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2023: Sluiswachterhuis en kantoor [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70685 (geraadpleegd op 13 februari 2023) 
Bron G – fotocollectie Vlaamse Waterweg 
Bron H – postkaarten delcampe.net – auteursrechthouders onbekend 
Bron I – foto kustvaartforum.com  
Bron J – Het jagen met paarden – Wikipedia  
Bron K – Trekken van een vrachtschip 1931 – Wikipedia 
Bron L – Een vrouwelijke boottrekker– Wikipedia 
Bron M – Historiek.net 
Bron N – fotocollectie Philip Moreau 

Naar de inhoud springen