© Erwin Christis

grensgevallen

Dit project zet het landschapsgebonden erfgoed van de historische grenzen in GrensPark KempenBroek in de kijker

Wat?

In het KempenBroek wordt de historische identiteit sterk gekenmerkt door het thema ‘grenzen’. Waar nu de lands- en provinciegrenzen lopen, liep vanaf de middeleeuwen de grens tussen enkele leengebieden. Het niemandsland van moerassen, heidegebieden en smalle doorgangen vormde duizenden jaren lang het decor van doortrekkende legers, grensconflicten met buurgemeenschappen, honderden meters lange verdedigingssystemen en straffe verhalen.

Wie en hoe?

Meerdere streekbewoners (vrijwilligers, ondernemers, gemeentebesturen) werken samen binnen Grensgevallen. Ze wonen en/of zijn actief binnen en over de gemeenten heen. Per thema gaan ze met ons in werkgroepen aan de slag. Daarin doen we aan informatieverzameling (geschiedkundig, archeologisch, oral history) en gaan we op zoek naar kansen en samenwerkingen voor een leuke publieksontsluiting (zowel van de inhoud als van de locatie).

Met dit project willen we zo de typerende grensrelicten -die bepaald werden door de bodem en ingebed zitten in het huidige landschap; die legendarisch maar tegelijk niet écht gekend zijn- tastbaar en zichtbaar maken voor àlle inwoners van de streek.

Projectgebied

Gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi, Weert

Partners

Provincies Limburg (Nederland en België); PCCE
Gemeentes Bocholt, Bree, Kinrooi en Weert
Geschied- en heemkundige kringen van Bocholt, Kinrooi en Stramproy; Dorpsraad Altweerterheide; Stichting Aldenborgh; Stichting Groen Weert
Natuurpunt-afdelingen Bree en Bocholt, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Limburgs Landschap, ANB

Looptijd

2018 tot 2022

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Klara Hermans
+32 (0)89 65 56 74
klara.hermans@rlkm.be

Acties

Bocholtergraven​

 • Archeologische belevingsdag voor gezinnen met interactieve workshops; op locatie; gebaseerd op het dan lopend archeologisch onderzoek met vraagstelling rond datering, structuur en vegetatie van het verdedigingssysteem.
 • Publieksbrochure en infobord voor een visuele en begrijpelijke presentatie.
 • Virtuele reconstructie waarbij inzichten uit het archeologisch onderzoek worden vertaald in beelden; met online ontsluiting.

Weerterbeek

 • Videomontage waarin het beektraject a.d.h.v. luchtbeelden geschetst wordt; met online ontsluiting.
 • Digitale, geanimeerd reconstructiefilmpje van de 18e-eeuwse trog
 • Publieksbrochure en infoborden voor een visuele en begrijpelijke presentatie.
 • Picknickplaats op symbolische plek waar Weert en Bocholt eeuwenoud conflict bijlegden, met reproductie historisch tegeltableau.

Moerasverhalen

 • Schriftelijke en audio-ontsluiting van moerasverhalen via de ErfgoedApp; met GPS-koppeling aan plekken in het landschap en/of wandellussen.
 • Publieksbrochure en infoborden voor een visuele en begrijpelijke presentatie.
 • Verlichte dwaallichtjestocht voor het grote publiek; met lancering van app, brochure en borden.

Smokkeltijden

 • Smokkelexpo i.s.m. openluchtspektakel ‘Euver de grens’ + e-book tentoonstellingsteksten
 • Publieksbrochure en infoborden, voor een visuele en begrijpelijke presentatie.
 • Kindersmokkeltocht langs wandelwissels op de grens
Ga naar de inhoud