© Erwin Christis

Klimaat

We zetten  in op het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. We werken aan versterking van de biodiversiteit en de ecologische samenhang in korte en lange termijn projecten. We streven naar de ontwikkeling van een klimaatbestendig Vlaanderen door afname van hitte-eilanden en ruimte voor waterbuffering. We willen inzetten op de verhoging van onze leefkwaliteit door het bijdragen aan gezondere steden en dorpen, wijken met voldoende kwalitatief groen en ruimte voor zachte recreatieve structuren. Ook zien we het belang van het versterken van het ecologisch netwerk en willen we daar ook een voorstrekkersrol in opnemen.  

Daarnaast werken we aan de versterking van groenblauwe netwerken in zowel de bebouwde als de open ruimte. Daarom willen we de komende jaren inzetten op onze coördinerende rol in het waterverhaal. De manier waarop onze rivieren stromen en onze waterhuishouding werkt, blijft ook onlosmakelijk verbonden met de klimaatverandering en de biodiversiteit. Ook in onze werking rond natuur en landbouw, en natuur en gezondheid, neemt water een centrale plaats in.  

Alle
Hoge Kempen
KempenBroek
Maasvallei
Rapport Maas in beeld
Onderzoek en monitoring Maasvallei
Lees meer
Demo maatregelen landschappelijk geïntegreerd waterbeheer Maasvallei - © RLKM
Demonstratiemaatregelen landschappelijk geïntegreerd waterbeheer
Lees meer
Moeras in het Smeetshof © Erwin Christis
Water+Land+Schap
Lees meer
EC_20080402_029-032_Pano_unesco
Aanvraag UNESCO Biosfeergebied
Lees meer
Ga naar de inhoud