Demonstratiemaatregelen landschappelijk geïntegreerd waterbeheer

De Maas is een bron voor de natuur, economie en landbouw. Het volledige Rivierpark Maasvallei vormt een landschap dat getekend en vormgegeven wordt door ontgrinding, landbouw en natuurontwikkeling. In dit project te Boyen vormen deze drie krachten een mooi geheel. Na ontgrinding werden de percelen terug omgevormd tot weiland. 

Samen met lokale landbouwers, Natuurpunt en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland werd een Natuurbeheerplan opgesteld. Dankzij het natuurbeheerplan kunnen de landbouwers mee werken aan de aaneengesloten natuurverbinding langsheen de Maas. Het is het bewijs dat landbouw en natuur wel samen kunnen gaan.

Weilanden te Boyen (Dilsen-Stokkem)

€ 53.700

Natuurpunt,  VLM, landbouwers

tot januari 2023

Ruben Beerens: ruben.beerens@rlkm.be

Acties

  • Voorbereiden van weilanden
  • Opmaak Natuurbeheerplan
  • Maai en begrazingsbeheer volgens Natuurbeheerplan
Ga naar de inhoud