© Erwin Christis

Wie zijn wE?

Situeringsplan van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de 3 streken

Met bijna 40 werknemers is de organisatie uitgegroeid tot een (inter)nationale referentie op het vlak van natuur- en landschapszorg, regionale ontwikkeling, duurzaam toerisme, erfgoed, het creëren van een gebiedsidentiteit en recreatief medegebruik. Naast experten in de domeinen projectmanagement, communicatie en erfgoed, natuur- en landschapszorg, maken ook het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB), een Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst (IOED), de coördinatiebureaus van het GrensPark KempenBroek, het RivierPark Maasvallei en het Nationaal Park Hoge Kempen én het bezoekerscentrum van het Nationaal Park (Terhills/Maasmechelen) deel uit van de werking.

Het hoofdkantoor bevindt zich in Villa des Abeilles in Genk.

REGIONALE LANDSCHAPPEN IN VLAANDEREN

Er zijn zestien erkende Regionale Landschappen in Vlaanderen.

Een regionaal landschap is een unieke streek: mooie landschappen, boeiende natuur, rijke cultuurhistorie. Bovenal: een streek die je niet kan kopiëren!
Een regionaal landschap is ook een samenwerkingsverband waarin de Vlaamse overheid, de provincie, gemeenten, natuurverenigingen, landbouworganisaties participeren. Een creatief projectteam stroomlijnt de samenwerking tussen de partners. Het is geen natuurvereniging maar helpt ze hun doelen te bereiken. Het regionaal landschap is ook geen toeristische organisatie maar probeert duurzaam toerisme te stimuleren. We werken dus op het snijvlak van natuur en toerisme.

Meer info over de regionale landschappen in Vlaanderen: www.regionalelandschappen.be

Kaart Regionale Landschappen in Vlaanderen

LANDSCHAPPEN VOOR HET LEVEN

In het boek ‘Landschappen voor het Leven’ geeft Johan Van Den Bosch antwoord op de vragen zoals wat zijn regionale landschappen, hoe passen ze in het natuur-en landschapsbeleid, waar staan ze vandaag, …. Daarnaast geeft het boek een systematisch overzicht van de 16 regionale Landschappen in Vlaanderen en de aanpak elders in Europa. Zo is het een inspiratiebron voor iedereen die bij natuur -en landschapszorg betrokken is.

LANDSCHAPPEN VOOR HET LEVEN
Verleden, heden en toekomst van regionale landschappen in Vlaanderen en elders
Tweede herziene uitgave (2022) – Auteur: Johan Van Den Bosch – Uitgever : Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw – Formaat: 16,5 x 24 cm – paperback – 248 pagina’s

221004_LVL-cover_LR
Ga naar de inhoud