© Erwin Christis

Natuur

Regionaal Landschap Kempen en Maasland zet zich via tal van projecten en samen met heel wat partners in om te komen tot een duurzame en robuuste natuur. We bieden hiermee een antwoord op actuele beleidsdoelstellingen zoals ontharding, bebossing, de realisatie van natte natuur, ruimte voor water. Dankzij verschillende projecten zetten we ook in op soortenbescherming ter bevordering van de biodiversiteit in onze regio. 


Als vaste waarde in de regio en als de verbinder tussen gemeenten, provincies en vele partners van/in het landschap. We brengen iedereen samen om de natuur en het landschap duurzaam vorm te geven op lokaal, Vlaams en Europees niveau.   

BeWild Fonds

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en WWF-België slaan de handen in elkaar om natuur te verbinden en meer procesgestuurde natuur te creëren in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap. Uit deze samenwerking is het BeWild Kempen Maasland fonds ontstaan. Het fonds staat in om de restfinanciering te vergoeden bij natuurinrichting of aankoop van gronden, dit voor elke Vlaamse partner die zonder winstoogmerk wil werken aan meer verbonden en wilde natuur.
Alle
Hoge Kempen
KempenBroek
Maasvallei
Afbeelding van WhatsApp op 2023-06-05 om 14.34
Grenzeloos Landschapstoerisme
Lees meer
EC_20091008_0001
Plan van aanpak edelherten
Lees meer
Schots hooglandrund
WildlifeNL
Lees meer
Rapport Maas in beeld
Onderzoek en monitoring Maasvallei
Lees meer
Demo maatregelen landschappelijk geïntegreerd waterbeheer Maasvallei - © RLKM
Demonstratiemaatregelen landschappelijk geïntegreerd waterbeheer
Lees meer
Kamsalamander - © Vilda - Rollin Verlinde
Verbinding en opwaardering leefgebied kamsalamander
Lees meer
Mijnterrein Eisden - © Erwin Christis
NPO mijnterrein Eisden
Lees meer
Luchtfoto met zicht op het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man © Erwin Christis
Positionering toegangspoorten
Lees meer
Veldparelmoervlinder - Melitaea cinxia
Natuurrapport
Lees meer
Luchtbeeld Maas in Meers
Zwerfvuilacties
Lees meer
Moeras in het Smeetshof © Erwin Christis
Water+Land+Schap
Lees meer
Natuurfotografen in een boot © Erwin Christis
Wildlife Economy
Lees meer
Wandelaars met hond in de Zig © Erwin Christis
Aanvraag Landschapspark KempenBroek
Lees meer
Luchtfoto met zicht op de Loozerheide © Erwin Christis
Samenwerkingsverband Grensgebied De Kempen
Lees meer
EC_20080402_029-032_Pano_unesco
Aanvraag UNESCO Biosfeergebied
Lees meer
Luchtfoto met zicht op het Smeetshof © Erwin Christis
Grensoverschrijdend waterbeheer KempenBroek
Lees meer
Ga naar de inhoud