© Vilda – Rollin Verlinde

Verbinding en opwaardering leefgebied Kamsalamander Montaignehof

Na het ontdekken van een geïsoleerde populatie kamsalamanders te Lanaken in het oude parkbos nabij het sportcomplex Montaignehof werd samen met Natuurpunt Lanaken, de gemeente Lanaken en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland een project opgestart dat de kamsalamander de mogelijkheid geeft om zich te verspreiden naar andere potentiële leefgebieden in de omgeving.

In het project wordt beheer van groenzones omgevormd van intensief naar extensief beheer waar mogelijk, worden houtige structuren aangelegd gaande van gemengde hagen tot houtkanten en worden twee bijkomende poelen aangelegd als stapsteen. Op deze manier wordt er werk gemaakt van een robuuste natuurverbinding langsheen de Langkeukelbeek. Het project vormt tevens een mooi voorbeeld hoe recreatieve infrastructuur kan samensmelten met natuur.

Projectgebied

Sportcomplex Montaignehof - Lanaken

Partners

Provincie Belgisch Limburg, gemeente Lanaken, Natuurpunt Lanaken

Looptijd

tot juli 2023

Link met website of relevante publicaties

/

Contactpersoon

Ruben Beerens
+32 (0)89 65 56 90
ruben.beerens@rlkm.be

Acties
  • Aanleg 2 poelen
  • Aanplant houtkant
  • Aanplant gemengde haag
  • Extensief beheer groenzones
Ga naar de inhoud