© Erwin Christis

IOED Kempen en Maasland

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Kempen en Maasland is een samenwerkingsverband van 9 lokale besturen binnen het werkingsgebied van RLKM die samenwerken aan een gezamenlijk onroerend erfgoedbeleid. De gemeenten As, Bree, Genk, Kinrooi, Lanaken, Maasmechelen, Maaseik, Oudsbergen en Zutendaal maken deel uit van de samenwerking.

Op basis van ons onroerenderfgoedbeleidsplan, met een gezamenlijke visie en plan van aanpak, willen we ook de vrijwilligerswerking ondersteunen, het draagvlak voor onroerend erfgoed lokaal ondersteunen en een consultatienetwerk verder uitbouwen.

De werking van een IOED bestrijkt de drie onderdelen van het onroerend erfgoed, namelijk het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Bouwkundig erfgoed

Bij bouwkundig erfgoed denken we meestal een kerken, kloosters, kastelen, hoeves en huizen. Naast individuele bouwwerken omvat het ook sites die architecturaal of ruimtelijk een geheel vormen zoals dorpen, begraafplaatsen, etc. Ook kleine bouwsels en constructies worden tot het bouwkundig erfgoed gerekend: straatmeubilair, beeldhouwwerken, smeedwerk, etc.

Landschappelijk erfgoed

Een landschap is een gebied dat uiterlijk en ruimtelijk een geheel vormt. Landschappen zijn een belangrijke getuige van onze culturele en economische geschiedenis. Net als bij het bouwkundig erfgoed kan het gaan om gehelen (graslanden, bossen, parken, wegen, rivieren, ...), maar ook om individuele landschapselementen (bomen, hagen, ...).

Archeologisch erfgoed

Archeologisch erfgoed is enorm verscheiden. Een deel ervan zijn voorwerpen die al opgegraven zijn en bewaard, onderzocht en tentoongesteld. Het grootste deel van het archeologisch erfgoed bevindt zich nog steeds onder de grond of in het landschap. Het zijn niet enkel objecten, maar ook sites en vindplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn historische stadskernen, grafheuvels,...

Het IOED-team en de uitgebreide ploeg van medewerkers van Regionaal Landschap Kempen en Maasland beschikt over een grondige kennis van vele facetten van erfgoedbeheer en -behoud in de brede context van ons werkingsgebied.

Zo zijn we bezig met :

Met vele experts aan boord bundelen we de krachten rond de domeinen van natuur, landschap, erfgoed, recreatie, klimaat, … om tot sterke adviezen en projecten te komen. Voor heel specifieke expertise beschikken we over een uitgebreid netwerk van specialisten naar wie doorverwezen kan worden.

Contact

Greetje Vandekerckhove
Coördinator Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
T: + 32 (0) 89 65 56 94
E: greetje.vandekerckhove@rlkm.be

Katrien Bollen
Erfgoedmedewerker Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
T: +32 (0)476 95 55 38
Ga naar de inhoud