© Erwin Christis

Onze streken

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland omvat 3 grote landschappelijke eenheden: Maasvallei, Hoge Kempen en Kempen~Broek. Het omvat eveneens het oostelijke steenkoolbekken van Limburg met tal van terrils.

  • In de Maasvallei speelt de Maas de hoofdrol. Ongestuwd en onbevaarbaar, is ze een vrij afstromende regenrivier die de grens vormt tussen Vlaanderen en Nederland. Voormalige grindwinningen en verlaagde oevers die de rivier opnieuw de ruimte geven, zijn mee ingeschakeld in een uniek en biodivers mozaïeklandschap. Een snoer van Maasdorpen slingert langs beide kanten van de Maas, verbonden door bruggen en pontjes.
  • De Maas was tijdens de ijstijden verantwoordelijk voor het afzetten van enorme hoeveelheden rolkeien, zand en slib, afkomstig van de eroderende Ardennen en Eifel. Aan de voet van deze gebergten ontstond een uitwaaierende puinkegel: het Kempens Plateau. Gemiddeld meer dan 50 meter hoger dan de rest van de Kempen, wordt dit de Hoge Kempen genoemd. Hier bevinden zich heidegebieden met vennen, stuifzanden en naaldhoutplantages. Aan de randen van dit plateau ontspringen 14 Kempense beken.
  • In het noordelijke deel, gekend als KempenBroek, ontstond een uitgestrekt moerasgebied door een afschuiving van dit plateau langsheen een geologische breuklijn. Dit werd deels ontgonnen en in cultuur gebracht, maar op de grens met Nederland is het nog steeds een aaneenschakeling van waterrijke ‘broek’-gebieden.

Binnen deze streken werken we samen met veel partners, samen maken we veel mogelijk! Een gecoördineerde aanpak en afstemming tussen de betrokken partijen zorgt voor een sterk geheel. De samenhang van elke streek wordt ook gecommuniceerd met een eigen huisstijl. Dit verhoogt de herkenbaarheid voor de bezoeker.

Ga naar de inhoud