© Erwin Christis

NPO Mijnterrein EIsden

De voormalige mijnsite in Eisden te Maasmechelen was vroeger een groot industrieterrein waarbij steengruis en mijnpuin gedumpt werd op grote hopen die omgedoopt werden tot ‘terrill’ een verkorting voor de vertaling ‘Zieke aarde’ in het Engels: Terra ill. Ondanks deze zieke aarde heeft de natuur zijn weerbaarheid getoond en is er op een kleine 30 jaar een ware natuuroase ontstaan. Deze oase is de thuisbasis van vele bijzondere soorten zoals de zadelsprinkhaan, veldparelmoervlinder, blauwvleugelsprinkhaan en de heivlinder.

Verder is deze site ook uitgegroeid tot een van de belangrijkste sites voor de gladde slang. De natuur is steeds in verandering waardoor het gebied nu sterk aan het verbossen is wat helaas niet ten goede komt voor de gladde slang. Om de Europese doelstellingen van de gladde slang te halen werd daarom een project op poten gezet die het mijnterrein te Eisden terug moet omvormen naar een open en halfopen landschap met een zee aan bloemen en typische heischrale kruiden, variatie aan structuur, zon en schaduwplekken zodat thermofiele soorten zoals levendbarende hagedis, rugstreeppad en gladde slang alsook een veelvoud van insecten zich kunnen (her)vestigen op het terrein. Het gebied wordt zo een bastion van biodiversiteit dat via de verschillende kolensporen groene lijnen de natuur verbind met omliggende groengebieden.

Projectgebied

Maasmechelen, Dilsen-Stokkem

Partners

Agentschap Natuur & Bos, LRM

Looptijd

tot einde 2027

Contactpersoon

Ruben Beerens
+32 (0)89 65 56 90
ruben.beerens@rlkm.be

Acties
  • Exotenbestrijding van Amerikaanse vogelkers, Valse acacia en Amerikaanse eik
  • Creëren van een 80% open of halfopen landschap en 20% bebost gebied
  • Aanleg van nesthopen en takkenhopen als nestgelegenheid voor de gladde slang en andere soorten
Ga naar de inhoud