© Erwin Christis

postionering toegangspoorten

In het gebied van de Samenwerking Grensgebied De Kempen liggen momenteel drie natuurpoorten/infopunten. Sommige zijn al volledig ontwikkeld, anderen zijn in ontwikkeling of er is een wens om een poort te realiseren.

Het gaat om volgende vier locaties:
• de IJzeren Man (bestaand)
• De Baronie van Cranendonck (in ontwikkeling)
• De Achelse Kluis (in ontwikkeling)
• Pastorij Reppel (wens).

De zogenoemde poorten richten zich allemaal op het informeren van bezoekers over wat er te beleven is in de omgeving. Iedere poort heeft daarbij een eigen onderscheidend thema/verhaal. Bij de IJzeren Man is dat het thema duurzaamheid, bij de Achelse Kluis speelt vooral de rijke historie van de Achelse Kluis en (wijde) omgeving en deze beleefbaar maken, bij de Baronie is dat eveneens de rijke historie in combinatie met een ontwikkeling rondom het concept vitaliteit. En, tot slot zorgt de Pastorij van Reppel aan de rand van de Abeekvallei voor een interessant stukje religieus erfgoed.

Deze poorten liggen in een grensoverschrijdend gebied waarin verschillende natuurgebieden elkaar ontmoeten. In Cranendonck treffen twee gebieden, Het KempenBroek en De Groote Heide zich zelfs bij de poort Baronie. De andere poorten liggen ofwel in De Groote Heide of in het KempenBroek.
Naast de positionering van de poorten dienen we ook daarom te kijken naar de positionering, samenwerkingsmogelijkheden van de verschillende gebieden.

Wat betekent dit allemaal voor de toekomst? Hoe gaan deze drie gebieden op deze relatief kleine oppervlakte zich in de toekomst ten opzichte van elkaar verhouden? Welke positie dienen de Natuurpoorten hier aan te nemen? Veel vragen waar momenteel nog veel meer antwoorden op mogelijk zijn en die we graag beantwoord willen zien op basis van een stevig gefundeerde studie

Projectgebied

GrensPark KempenBroek: Cranendonck, Hamont-Achel, Weert, Bocholt

Partners

Gemeente Cranendonck, gemeente Weert, Stichting NME De IJzeren Man, gemeente Bocholt, stad Hamont-Achel

Looptijd

april 2022 t.e.m. december 2023

Contactpersoon

Kristel Neyens
+32 (0)89 65 56 68
kristel.neyens@rlkm.be

Acties
 • Opstart: tijdens de opstartfase worden de verschillende gebieden en poorten onderzocht om zo een zicht te krijgen op elke specifieke situatie. De indrukken van de verschillende poorten worden verwerkt in een fotoreportage. Er wordt bovendien een werkgroep vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van alle poorten en gebieden. Bovendien wordt er een regionale basiskaart opgemaakt als leidraad voor het proces.
 • Visievorming: er wordt een workshopdag georganiseerd waarbij een brede groep van deelnemers wordt bevraagd over relevante thema’s die het profiel
  van een poort mee kunnen vormgeven. PLOT en Fugzia zullen de werktafels en het groepsgesprek
  modereren, en maken hiervan een uitgebreid verslag op. Dit verslag is de basis voor een overleg met de werkgroep dat kort na de workshopdag georganiseerd wordt. Samen met de werkgroep worden de belangrijkste conclusies van de workshopdag geformuleerd. Er wordt ook bekeken of er rond bepaalde thema’s nog verdiepende, bilaterale gesprekken
  nodig zijn.
 • Synthese: na de visievormingsfase maken we een synthesenota op. De synthese is niet enkel een verslag van het voorgaande proces, maar wil ook inspirerend zijn voor het vervolgtraject. Naast teksten worden er ook veel wervende beelden in de nota opgenomen. Het eindrapport wordt besproken met de werkgroep en de partnergroep. 

  De conclusies van het eindrapport kunnen ook gecommuniceerd worden naar het brede publiek om het initiatief meer kenbaarheid te geven.

Ga naar de inhoud