© Ben Cremers

Onderzoek en monitoring

Het RivierPark Maasvallei is vanuit verschillende wetenschappelijke domeinen het voorwerp van onderzoek en monitoring. Onder de noemer ‘Maas in Beeld’ wordt periodiek aan natuurmonitoring gedaan, grensoverschrijdend. Bepaalde doelsoorten worden onderzocht in steeds dezelfde gebieden, zodat de evolutie van de biodiversiteit aan de Maas in kaart kan worden gebracht.  

Daarnaast zijn er ook andere monitoringsprojecten aan de Maas, zoals de maandelijkse vogeltellingen, drinkwatermonitoring en de werkgroepen van LIKONA.

In 2022 werd er vanuit de archeologische-, geologische- en geschiedkundige hoek heel wat onderzoek samengebracht tijdens het driedaagse Maascongres. Het hele congres werd opgenomen. De Universiteit van Wageningen is dan weer actief in Living Lab Grensmaas, een clusteronderzoek met de rivier als onderwerp. Op vlak van toerisme en economie is de bewonersstudie van Toerisme Vlaanderen uit 2021 een belangrijke bron, alsook de studie van de UHasselt over de economische baten bij de herinrichting van de rivier. 

Projectgebied

RivierPark Maasvallei

Partners

Ecologen, onderzoeksinstellingen/ studiediensten, LIKONA, universiteiten en hogescholen

Looptijd

Doorlopend

Contactpersoon

Katrien Schaerlaekens
+32 (0)89 65 56 80
katrien.schaerlaekens@rlkm.be

Acties

Bijdragen, ondersteunen en faciliteren van bovengenoemde onderzoeken.

Ga naar de inhoud