© Erwin Christis

Internationale actie tegen zwerfvuil

De Maas is een internationale rivier waarin tal van zichtbare en onzichtbare vervuiling terecht komt. Door de verlaagde en natuurlijke oevers spoelt deze ‘plastic soup net hier, in het RivierPark, aan (daar waar ze op andere riviertrajecten doorgaat naar de Noordzee of kan worden afgevangen aan een stuw). Dat is een doorn in het oog van de vele natuurbeheerders, bewoners, landbouwers… die aan de oevers van de Maas actief zijn. Om van de effecten op fauna en flora niet te spreken. 

Daarom worden er aan beide oevers van de Maas jaarlijkse opruimacties georganiseerd. In Vlaanderen gebeurt dat onder de noemer Maas.net, in Nederland onder de noemer ‘Schone Maas’ en Maas Clean-up. RLKM volgt deze acties mee op om er over te communiceren en te sensibiliseren en de betrokken instanties te kunnen informeren. We willen niet dat er door recreatie nóg meer plastic in het systeem terecht komt.

RLKM werkt ook samen met Kajak Maasland, die het Maas-clean-up pakket aanbiedt aan iedereen die een kajak huurt. 

Projectgebied

RivierPark Maasvallei, Belgische en Nederlandse oever.

Partners

Maasgemeenten, natuurbeheerders, Limburg.net, De Vlaamse Waterweg, Kajak Maasland, IVN, CNME en vele anderen

Looptijd

Jaarlijks terugkerend

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Katrien Schaerlaekens
+32 (0)89 65 56 80
katrien.schaerlaekens@rlkm.be

Acties
  • Voorjaarsopruimactie in maart
  • Bijkomende opruimacties (bijv. na hoogwater)
  • Maas-clean-up-pakket van Kajak Maasland.
  • Communicatie en sensibilisering rond het thema
  • Pleidooi voor 'Drinkable Rivers' (o.a. vanuit Visitor Center De Wissen)
Ga naar de inhoud