© Erwin Christis

Aanvraag landschapspark KempenBroek

De gemeenten en provincies waarin het Kempen~Broek ligt, gaven het projectbureau KempenBroek de opdracht om het gebied en de samenwerking kandidaat te stellen voor de status van Landschapspark. Hoewel een landschapspark een Vlaams initiatief is, konden ook grensoverschrijdende gebieden zoals het Kempen~Broek zich kandidaat stellen. Aangezien in het Kempen~Broek al ruim twintig jaar grensoverschrijdend wordt samengewerkt, hebben we ook voor deze kandidatuur voor een grensoverschrijdende aanpak gekozen.  

De opdracht was tweeledig: naast het bijdragen aan een grotere (inter)nationale bekendheid van het gebied moet deze erkenning vooral een bijdrage leveren aan een duurzame socio-economische versterking van het gebied. Door gezamenlijk een masterplan en een operationeel programma uit te werken, moet het ook de partners motiveren om samen en grensoverschrijdend aan de slag te gaan met de ruimtelijke uitdagingen die te maken hebben met het landschap, het gemeenschappelijk erfgoed, een leefbare landbouw, biodiversiteit, water, … en om samen te werken aan een weerbaar gebied dat zich kan aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering

Projectgebied

GrensPark KempenBroek: Bree, Bocholt, Kinrooi, Maaseik, Nederweert, Cranendonck, Weert

Partners

Alle 42 partners uit de stuur- en partnergroep KempenBroek

Looptijd

april 2022 tot 31 mei 2023

Contactpersoon

Erwin Christis
+32 (0)89 65 56 70
erwin.christis@rlkm.be

Acties

Opmaak van een landschapsbiografie

Deze beschrijft hoe het huidige landschap in het KempenBroek doorheen de eeuwen werd gevormd door een samenspel van natuurlijke processen en menselijke activiteiten. Ze beschrijft als het ware wat er is en wat er speelt in het huidige landschap.

Opmaak van een masterplan voor een periode van 24 jaar

In dit masterplan vertalen we dit naar waar we naar toe willen met het landschap en de samenwerking. Dit masterplan wordt eveneens gebruikt voor de kandidatuur om door UNESCO erkend te worden als Biosfeergebied.

Opmaak van een operationeel programma

In het operationeel programma wordt beschreven hoe we dit bereiken met concrete acties voor de eerstvolgende 6 jaar. Dit operationeel programma wordt eveneens gebruikt voor de kandidatuur om door UNESCO erkend te worden als Biosfeergebied.

Ga naar de inhoud