© Erwin Christis

Natuurrapport Hoge Kempen

Bij de officiële opening van het Nationaal Park in 2006, realiseerde en publiceerde het Provinciaal Natuurcentrum een Jaarboek met als thema de biodiversiteit in de Hoge Kempen. Dit geldt als het ware als een ‘nulmeting’. Ondertussen zijn we meer dan 15 jaar verder en verdubbelde het Nationaal Park in oppervlakte. Bedreigde soorten verdwenen of kwetsbare populatie kregen het moeilijk, maar anderen herstelden door gerichte beheeringrepen. Nieuwe soorten of niet eerder waargenomen soorten zoals de Europese wolf of de lentvuurspin doken op en de klimaatverstoring met onder andere drogere en warmere zomers, leidt tot zichtbare wijzigingen in de habitats en soortenrijkdom van de Hoge Kempen. Tijd dus voor een update.

De ambitie is om de volledige soortenlijst van het Nationaal Park Hoge Kempen, naar schatting meer dan 9000 soorten, samen te brengen door het samenvoegen van allerhande data-bestanden van o.a. Waarnemengen.be, Likona en diverse atlas- en onderzoeksprojecten. Op basis van deze opvangrijke data-sets, wordt het mogelijk om statische analyse uit te voeren die meer inzicht opleveren over de biodiversiteit in de Hoge Kempen. Nagegaan wordt of er in de voorbije 20 jaar trends waarneembaar zijn in de soortendiversiteit. Naast deze analyses, zullen experten de belangrijkste soortengroepen becommentariëren. Het rapport wordt ingeleid met een overzicht van de belangrijkste habitats van de Hoge Kempen en uitgeleid met een overzicht van het belangrijkste natuurwetenschappelijk onderzoek in en om de Hoge Kempen.

Het Natuurrapport zal een belangrijke momentopname zijn van de biodiversiteit en een referentiewerk worden voor eenieder die aan de slag wil gaan met natuuronderzoek in de Hoge Kempen. 

Projectgebied

Nationaal Park Hoge Kempen (As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen, Zutendaal)

Partners

Provinciaal Natuurcentrum (PNC), Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Universiteit Hasselt, Natuurpunt Studie vzw

Looptijd

2021 - 2023

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Hanne Vercampt
+32 (0)89 65 56 67
hanne.vercampt@rlkm.be

Johan Van Den Bosch
+32 (0)89 65 56 50
johan.vandenbosch@rlkm.be

Acties
  • Samenbrengen van data-set van waarnemingen flora en fauna
  • Statische analyses
  • Redactiewerk van co-auteurs en eindredactie
  • Uitgifte en lancering van het rapport (najaar 2023)
Ga naar de inhoud