© Erwin Christis

Bewild Kempen Maasland Fonds

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en WWF-België slaan de handen in elkaar om natuur te verbinden en meer procesgestuurde natuur te creëren in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap. Uit deze samenwerking is het BeWild Kempen Maasland fonds ontstaan. Het fonds staat in om de restfinanciering te vergoeden bij natuurinrichting of aankoop van gronden, dit voor elke Vlaamse partner die zonder winstoogmerk wil werken aan meer verbonden en wilde natuur.

Logo WWF

Voorwaarden

Download hier alle voorwaarden waaraan je project moet voldoen.

Voorbereiding

Download hier alle documenten om je aanvraag voor te bereiden.

Indienen

Dien hier je projectaanvraag in. Verzamel al je bijlagen in 1 zip-bestand.

Projectaanvragen kunnen gedurende heel het jaar ingediend worden.

Wil je weten of jouw project past in de doelstellingen van het BeWild Kempen Maasland fonds of heb je andere vragen, dan kan je steeds terecht bij Ruben Beerens .

Valt je project binnen het projectgebied van het BeWild fonds? Controleer het op de kaart.

Ga naar de inhoud