© Erwin Christis

StroomDAl bosbeek

Stroomdal Bosbeek heeft als doel om droogte te bestrijden, meer ruimte voor water te voorzien en de omgeving van de Bosbeek belevingsvoller en natuurlijker in te richten. 

Stroomdal Bosbeek bestaat uit 4 deelprojecten: in As, het brongebied van de beek, bij de aansluiting met de Kleine Beek in het centrum van Opglabbeek, in de omgeving waar het landschap van de Oudsberg linkt met de Bosbeek op de grens tussen Oudsbergen en Maaseik en in de omgeving van het Bosbessenplein in het centrum van Opoeteren.

Dit initiatief kadert binnen een programma van het Departement Omgeving (DOMG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Projectgebied

As, Oudsbergen, Maaseik

Partners

Stad Maaseik, Gemeente Oudsbergen, Gemeente As, Provincie Limburg, Natuurpunt Beheer vzw

Andere partners (niet limitatief): Bekkensecretariaat Maasbekken, Vlaamse Milieumaatschappij, De Watergroep, Agentschap Natuur & Bos, Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM/MBLM), Vlaamse Landmaatschappij, Aquafin, Fluvius, Bosgroep Limburg, Boerenbond, Heyeveld nv, particuliere grondeigenaars
logobalk Blue deal - Vlaamse Overheid - Europa - Veerkracht Vlaanderen

Looptijd

1 januari 2023 t.e.m. 30 juni 2026

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Luc Flipkens
+32 (0)89 65 56 53
luc.flipkens@rlkm.be

Acties

In de verschillende deelprojecten gaat het o.a. over:

  • het creëren van meer capaciteit voor het laten infiltreren van water in plaats van het af te voeren via de riolering,
  • het ontharden en vergroenen in de bebouwde omgeving om meer infiltratie te voorzien en ecologische barrières op te heffen,
  • het toevoegen van beleving en het voorzien van recreatieve ontsluitingen voor recreanten te realiseren.
Ga naar de inhoud