Erfgoedbomen in de kijker

Regionaal Landschap Kempen en Maasland wil met het project ‘Erfgoedbomen in de kijker’ in elke IOED gemeente in eerste instantie draagvlak creëren voor waardevolle erfgoedbomen. Waardevolle erfgoedbomen zijn bomen met een speciale waarde op vlak van cultuurhistorie, natuur en dendrologie. Hierbij ligt de focus momenteel op solitaire bomen.

Door mensen te verbinden met de waardevolle bomen in hun gemeente, hopen we dat er minder snel bomen verdwijnen en dat hun markante verhalen terug een plek krijgen. Vaak vertellen oude bomen verrassende verhalen over het verleden. Het zijn levende illustraties van oude gebruiken, historisch landgebruik of bepaalde technieken. De erfgoedwaarde van oude solitaire bomen kan nauwelijks overschat worden. Bovendien bepalen en kleuren ze ons landschap. Ook willen we met dit project inzetten op behoud en beheer, alsook gemeenten aanmoedigen om een start te maken van een beleid rond de inventarisatie en bescherming van hun houtig erfgoed. 

Projectgebied

As, Bree, Kinrooi, Lanaken, Maasmechelen, Oudsbergen, Zutendaal

Partners

Provincie Belgisch Limburg (PCCE), betrokken gemeenten, erfgoedbewegingen, Limburgse Bomenwerkgroep LIKONA

Looptijd

Februari 2022 – December 2023

Contactpersoon

Katrien Bollen
+32 (0)89 65 56 93
katrien.bollen@rlkm.be

Acties
  • Informatiecampagne rond erfgoedbomen
  • Verkiezing erfgoedbomen per gemeente – oproep tot inzending van erfgoedbomen
  • Boomverzorging op maat (voor de winnende bomen) o.l.v. boomdeskundigen
  • Expertedeling
  • Publieksdagen
Ga naar de inhoud