© Lander Loeckx

Natuurbeleving zelfstandig en drempelvrij genieten

We willen dat het gebied van de Samenwerking Grensgebied De Kempen – en meer concreet de verschillende natuurpoort en natuurgebieden – toegankelijk wordt voor mensen met een handicap. Toegankelijkheid heeft hierbij een brede invulling. Het gaat er niet alleen om of iemand toegang heeft tot een gebouw of natuur, maar ook of het te bereiken is en gebruikt kan worden. Ook is van belang dat informatie over de bruikbaarheid van voorzieningen bepalend is voor het gebruik van dezelfde voorzieningen.

We gaan samen – onder begeleiding van een extern bureau – een visie ontwikkelen hoe we ervoor gaan zorgen dat van onze natuur zelfstandig en drempelvrij kan worden genoten. Van belang hierbij is dat we onze doelgroepen duidelijk in beeld hebben, mogelijk keuzes maken welke natuurpoort en welk gebied we voor welke doelgroep het meest geschikt maken en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. 

Projectgebied

GrensPark KempenBroek: Cranendonck, Hamont-Achel, Weert, Bocholt

Partners

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, de Baronie van Cranendonck/ gemeente Cranendonck, gemeente Weert, gemeente Bocholt, stad Hamont-Achel

Looptijd

april 2022 t.e.m. december 2023

Contactpersoon

Kristel Neyens
+32 (0)89 65 56 68
kristel.neyens@rlkm.be

Acties
  • Opstellen van een handboek met algemene aandachtspunten bij het in orde brengen van de poorten en gebieden. ln dit handboek worden algemene richtlijnen beschreven waarmee rekening moet worden gehouden bij het inclusiever maken van een locatie of natuurgebied. Hierbij worden zowel Belgische als Nederlandse richtlijnen meegenomen, in verband met grensoverschrijdend gebied. Waar moet op gelet worden bij het ontwerpen, aanleggen of onderhouden van wandelpaden? Hoe kan de informatie ontsloten worden op een website? Welke informatie kun je online zetten zodat mensen zich beter kunnen voorbereiden en zodat de aantrekkelijkheid van het gebied voor personen met een handicap goed gecommuniceerd wordt? Hoe kan het gebied toegankelijker gemaakt worden?
  • Toets, advisering, certificefing en aansluiting app en website van de specifieke locaties: ln een latere fase brengen we de toegankelijkheid van de punten in het GrensPark Kempen-Broek in kaart en helpen we ondernemers naar een erkend basisnivea qua toegankelijkheid. Deelnemende punten worden door een gespecialiseerde inspecteur van Ongehinderd getoetst (actie onder voorbehoud).

Ga naar de inhoud