© Rudi Van Beek

Landinrichting Maasvallei

Aan de Vlaamse oever van het RivierPark Maasvallei werkt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met RLKM en tal van andere partners samen aan ‘Landinrichting Maasvallei’.

Voor het vergroenen en ontharden van dorpskernen, het versterken van de open ruimte en van groen-blauwe verbindingen, het opwaarderen van erfgoed, het herstellen van kleine landschapselementen… kortom het kwaliteitsvol ‘inrichten’ van de ruimte is ‘Landinrichting Maasvallei’ van cruciaal belang. In Kessenich en in Leut-Meeswijk-Vucht loopt al een Landinrichtingsproject. Maar ook de andere stukken van de Vlaamse oever komen de volgende jaren nog aan bod.  

Projectgebied

RivierPark Maasvallei

Partners

VLM, RLKM, Maasgemeentes, terreinbeheerders, provinciale diensten en Vlaamse agentschappen

Looptijd

2017-2038

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Katrien Schaerlaekens
+32 (0)89 65 56 80
katrien.schaerlaekens@rlkm.be

Acties
  • Restauratie van de Motte in Kessenich
  • heraanleg van de Gaard en de Bergplaats, realisatie van wandelverbindingen.
  • Opmaak van het Landinrichtingsplan Leut-Meeswijk-Vucht 
Ga naar de inhoud