© Ben Creemers

Samenwerking met de vlaamse waterweg nv

De Vlaamse Waterweg nv werkt dagelijks aan rivierverruiming voor hoogwaterveiligheid, klimaatadaptatie en bijkomende kansen die uit die werkzaamheden volgen (natuurontwikkeling, recreatie … ). Het RivierPark Maasvallei is een van de grootste natuur inclusieve hoogwaterbeschermingsprojecten in Europa. Ruimte geven aan de Maas geeft niet alleen ruimte voor rivierdynamische processen, maar ook ruimte aan een samenleving.   

RLKM werkt dagelijks als gebiedsregisseur in het RivierPark Maasvallei. Ze onderneemt concrete projecten in de samenleving en jaagt grensoverschrijdende afstemming aan rond de genoemde processen, op het terrein. Haar communicatie is niet enkel wervend naar bewoners en bezoekers van het gebied, maar ook sensibiliserend. Beleid wordt praktijk in verschillende van haar projécten, waarin de Vlaamse Waterweg en RLKM nu ook al vaak informele partners zijn. 

Om informatie over de werkzaamheden van De Vlaamse Waterweg sneller en vaker tot bij de inwoners te krijgen, hebben beide organisaties de handen in elkaar geslagen. RLKM zal voor en met de Vlaamse Waterweg inzetten op het creëren van draagvlak en appreciatie en het sensibiliseren van partners op het terrein voor de processen waar de Vlaamse Waterweg aan werkt. De Vlaamse Waterweg zal RLKM ondersteunen met een jaarlijkse werkingssubsidie voor zowel de algemene inspanningen als de concrete inspanningen.

Projectgebied

Belgische oever RivierPark Maasvallei met als westelijke grens de Zuid-Willemsvaart.

Partners

De Vlaamse Waterweg nv

Looptijd

2021 - 2026

Link met website of relevante publicaties

Maasblad online en het Youtube kanaal van RivierPark Maasvallei. 

Contactpersoon

Ben Creemers
ben.creemers@rlkm.be

Katrien Schaerlaekens
+32 (0)89 65 56 80
katrien.schaerlaekens@rlkm.be

Acties
  • Projectteam RivierPark Maasvallei zet voor de Vlaamse Waterweg doorlopend in op het creëren van draagvlak en appreciatie en het sensibiliseren van partners voor de processen waar de Vlaamse Waterweg aan werkt. Hiervoor worden alle reeds bestaande kanalen ingezet: bezoekersgids, Magjezien, Social media, nieuwsbrieven en overlegstructuren.
  • Ontwikkeling van het Maasblad: een gratis huis-aan-huisblad met informatie over verschillende thema’s binnen het RivierPark Maasvallei (klimaat, waterkwaliteit, erfgoed, grindwinning, …). Het blad wordt 2x per jaar verdeeld in de Vlaamse Maasdorpen. Ook informatie over de Nederlandse oever krijgt een vast plekje in het Maasblad.  
  • Ontwikkeling van korte storytelling video’s: 2x per jaar ontwikkelt het RivierPark Maasvallei een korte video over een bepaald onderwerp dat beide partners aangaat. Dit om kijkers wat achtergrond te geven bij alles dat komt kijken bij de samenwerking rond het RivierPark Maasvallei. 
Ga naar de inhoud