LOKET onderhoud Buitengebied

Het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) ondersteunt steden en gemeenten bij het beheer van:

  • Kleine landschapselementen zoals poelen, bomen en houtkanten
  • Klein historisch erfgoed zoals kapelletjes, kerkhofmuren of gedenktekens
  • Recreatieve infrastructuur zoals wandelpaden, infoborden, zitbanken etc…
Projectgebied

Het volledige werkingsgebied van RLKM

Partners

Provincie Limburg, steden en gemeenten, natuurverenigingen

Looptijd

Provinciale subsidies tot 2025

Contactpersoon

Trees Verhelle
+32 (0)89 65 56 91
trees.verhelle@rlkm.be

Acties

Met de landschapsteams ondersteunen we de gemeentes thematisch voor het beheer van de recreatieve routes. De werken die uitgevoerd worden gaan van maaien tot snoeien, signalisatie in orde brengen, infoborden afwassen, aanleg en herstellingswerken aan knuppelpaden, nieuwe routes aanleggen, omleidingen bewegwijzeren, ....

Het LOB kan ook ingezet worden in een specifiek gebied zoals vb de aanleg van een dreef in Kinrooi, vogelkersbestrijding in enkele gemeenten, erfgoedbomenproject, ....

Ga naar de inhoud