© RLKM vzw

Willemsroute

De Willemsroute is een recreatieve vaarroute, gelegen tussen Maastricht en Weert. De Willemsroute is een rondvaart: vanuit Maastricht kunnen toervaarders door Belgisch-Limburg naar Weert, om via de Maasplassen en het Julianakanaal op Nederlands grondgebied, terug te keren naar Maastricht (of andersom). Het landschappelijk meest interessante stuk van de Willemsroute is de vrij rustige Zuid-Willemsvaart op Belgisch-Limburgs grondgebied, tussen Lanaken en Bocholt. Toervaarders doorkruisen daarbij de grootst mogelijke variatie aan landschappen: van de Maasvallei tot de Hoge Kempen tot KempenBroek.  

Hoewel het varen in de lift zit, is er nog weinig doorstroming van de toervaarders richting de aangrenzende streken. Het verhaal van het kanaal wordt amper verteld. Het kanaal is op dit moment vooral een as waarlangs ook langs gefietst en gewandeld kan worden. Er is weinig verbinding van de Willemsroute met het RivierPark Maasvallei, het Nationaal Park Hoge Kempen, het Grenspark KempenBroek en andersom. 

Met dit project willen we samen met gemeenten, stakeholders en andere partners de Willmesroute verder toeristisch ontwikkelen voor inwoners en recreanten, zowel op het land als op het water. Zo wordt deze prachtige vaartocht aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt.   

 
Projectgebied

GrensPark KempenBroek, Nationaal Park Hoge Kempen, RivierPark Maasvallei

Partners

Toerisme Limburg, Vlaamse Waterweg

Looptijd

2022 - 2023

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Katy Stroobants
+32 (0)89 65 56 93
katy.stroobants@rlkm.be

Acties
  • opstellen inspiratiegids voor ondernemers
  • opmaak en uitgave van vaarkaart
  • opmaak plan van aanpak waarin alle kansen voor de verdere uitbouw van de Willemroute als toeristisch product worden beschreven
Ga naar de inhoud