© Erwin Christis

Op 31 mei 2023 dient RLKM namens alle
partners in het Kempen~Broek het dossier in

Dit bestaat uit een Landschapsbiografie, een Masterplan en een Operationeel programma. De Landschapsbiografie en het Masterplan kan je hier downloaden, het Operationeel programma wordt niet gepubliceerd maar is op aanvraag beschikbaar. 

In de landschapsbiografie wordt bekeken wat het Kempen~Broek zo uniek maakt. Hoe is het landschap te lezen? Een landschapsbiografie vertelt het levensverhaal van een gebied en beschrijft vanuit verschillende invalshoeken de levensloop van een landschap. Hoe ontwikkelde het landschap zich onder invloed van de wisselwerking tussen mens en natuur gedurende de geschiedenis? Het verhaal van het landschap begint immers al in de prehistorie en gaat door tot het heden. 

Het masterplan is de weerslag van het proces dat de partners  in het Kempen~Broek de afgelopen jaren hebben doorlopen. Het legt de inhoudelijke basis voor twee kandidaturen: als UNESCO Biosfeergebied en als Landschapspark. Hiermee willen de partners de grensoverschrijdende samenwerking voor de volgende vierentwintig jaar een richting geven. Met de opgenomen ambities, doelstellingen en acties zetten ze een pad uit om samen te bewandelen. Het wordt een tocht van vierentwintig jaar waarmee we een bijdrage leveren aan de duurzame uitbouw van de streek met aandacht voor mens, leefomgeving en lokale economie. 

In 2022 nam de Vlaamse Regering het initiatief om in Vlaanderen naast 4 Nationale Parken ook 3 Landschapsparken te erkennen. 13 gebieden – waarvan 4 grensoverschrijdende initiatieven zoals het Kempen~Broek – raakten door de eerste selectie.

Wat zijn landschapsparken?

Landschapsparken zijn samenhangende gebieden waar er wordt samengewerkt op vlak van landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, landbouw, economie en toerisme. Het zijn gebieden met een heel specifiek landschap dat een grote uitstraling heeft. Dit specifieke landschap is tot stand gekomen door een langdurige wisselwerking tussen mens en natuur.  Vaak zijn het gebieden waar mensen graag verblijven, om er te genieten van de streekproducten, de natuur of het erfgoed. In het najaar zal bekend worden of het Kempen~Broek effectief de erkenning binnenhaalt.

Betekent een landschapspark extra regels en wetten?

De erkenning betekent niet dat er extra regels of beperkingen komen, maar dat er binnen de bestaande wetgeving en beleid nóg meer zal worden samengewerkt. Ze zorgt voor een sterk ‘merk’ waarvan de streek en zijn ondernemers alleen maar kunnen profiteren! Het betekent ook dat er extra middelen naar het gebied komen die gebruikt kunnen worden om te werken aan onder andere een duurzame landbouw, aan natuur, erfgoed of klimaatadaptatie.

Deze kandidatuur tot erkenning als Landschapspark wordt gesubsidieerd in het kader van de projectoproep Landschapsparken, in opdracht van de Vlaamse Overheid. 

Ga naar de inhoud