Robuuste natuurverbinding voor kamsalamander in Lanaken

In een poel verdoken in het parkbos achter het Pyxiscollege werd  in 2018 een populatie kamsalamanders ontdekt. De gemeente Lanaken, Natuurpunt Lanaken en Regionaal Landschap Kempen en Maasland sloegen de handen in elkaar en creëerden, met de hulp van biodiversiteitssubsidies van de provincie Limburg, een robuuste natuurverbinding voor de kamsalamander.

Pietersheim vormt in Lanaken een groene as en verbindt via de Langkeukelbeek het Kempisch plateau met de Maasvallei waardoor ook het Nationaal Park Hoge Kempen en het RivierPark Maasvallei met elkaar geconnecteerd worden. De beek loopt doorheen de recent ontwikkelde sportzone Montaignehof en vormt de blauwe ader van de natuurverbinding.

Langs de Langkeukelbeek werd 225m houtkant aangeplant, 150m gemengde haag, 120m heg en wordt 0,5 ha grasland extensief beheerd. Samen met een aangeplant klimaatbos werden twee poelen aangelegd die als stapstenen dienen voor de kamsalamander en zo helpen bij de verspreiding en weerbaarheid van de bestaande populatie. In totaal wordt zo een natuurverbinding gerealiseerd over een afstand van 1,5 kilometer en kunnen bezoekers van het sportzone sporten tussen en in de natuur.

Het project werd op 15 juni voorgesteld in aanwezigheid van schepen van leefmilieu en natuurbehoud Christel Gorissen en gedeputeerde voor milieu en natuur Bert Lambrechts. Schepen Christel Gorissen: “De gemeente Lanaken zet zich al jaren in voor het behoud van Limburgse prioritaire soorten. Dit doen we door het uitwerken van soort- en gebiedsgerichte acties. De subsidie van de provincie gaf ons een duwtje in de rug om dit project te realiseren.”

Het project werd gerealiseerd met middelen van de gemeente Lanaken en de steun van een biodiversiteitssubsidie van de Provincie Limburg. Gedeputeerde voor natuur, Bert Lambrechts (N-VA) : “Dankzij onze biodiversiteitssubsidies kan de provincie Limburg gemeenten en organisaties financieel ondersteunen bij de realisatie van kleinschalige natuurverbindingen uit ons provinciaal beleid. Het project Kamsalamander Montaignehof is een perfect voorbeeld van een geslaagde samenwerking.”

Voorstelling natuurverbinding voor kamsalamander in Lanaken
Logo's Natuurpunt Lanaken_Provincie Limburg_Gemeente Lanaken
Ga naar de inhoud