Het grenspark kempen~broek dient dossier in voor erkenning als 'biosfeergebied'

Vandaag hebben de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissies het dossier om het KempenBroek te laten erkennen als Unesco Biosfeergebied, ingediend bij het Unesco secretariaat in Parijs. Aangezien het om een grensoverschrijdend gebied gaat, moesten er drie aanvraagdossiers worden ingediend: een Nederlands, een Belgisch en een grensoverschrijdend. Zeven jaar geleden werd op vraag van de provincies en de gemeenten, waarvan het KempenBroek deel uitmaakt, de aanvraagprocedure opgestart.  Samen met bewoners en partners werd er een management plan opgesteld om de streek de volgende tien jaar duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast werd er een strategie uitgewerkt met de doelstellingen voor onderzoek, monitoring en educatie. Beide strategieën werden vervolgens verwerkt in de aanvraagdossiers.

Het Mens en Biosfeer-programma van Unesco werd in 1971 opgericht met als doel de ontwikkeling van een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. Wereldwijd zijn er 748 biosfeergebieden (waarvan slechts 23 grensoverschrijdend) in 134 landen die als icoon voor duurzame ontwikkeling dienen. In België is er voorlopig nog geen, in Nederland werd de Maasheggen in 2018 Unesco Biosfeergebied.

De erkenning betekent niet dat er extra regels of beperkingen komen, maar dat er binnen de bestaande wetgeving en beleid nóg meer zal worden samengewerkt. Ze zorgt voor een sterk ‘merk’ waarvan de streek en zijn ondernemers alleen maar kunnen profiteren!

www.kempenbroekunesco.eu

https://en.unesco.org/biosphere/wnb

Ga naar de inhoud