© Ruben Beerens

Zomereik in Schansstraat, As

Hij lijkt eenzaam en verloren deze eik op de Schansstraat, maar de omvang en vooral de inplanting van de boom vertelt ons dat er een verhaal achter zit. 

Deze grensboom is een restant van een houtkant met bomenrij, gelegen aan een oude weg die al ingetekend staat op historische kaarten van 1841 (Atlas der Buurtwegen). Ooit was deze eik dus van groter gezelschap voorzien, verstevigde hij de berm van een gracht met zijn wortels en bracht hij schaduw aan de landbouwers die de velden bewerkten in zijn buurt. Vandaag blijft hij alleen over want het gebied is midden jaren vijftig verkaveld en net zoals de boeren, verdwenen er ook meerdere bomen.

De huidige weg is ooit speciaal in een bocht om de boom heen gelegd, om de boom te vrijwaren. Deze eik bepaalt niet alleen het huidige groene straatbeeld, maar vormt tevens een welgekomen schaduwplek!
  

Boomsoort

Zomereik | Quercus robur

Erfgoedwaarde

Culturele waarde |

GrensboomPerceelsrandbeplantinggrachtbegeleidende begroeiing 

Stamomtrek (op 1m20)

4m28

Hoogte
18m
Locatie & coördinaten

T.h.v. Schansstraat 11 te 3665 As 

Ga naar de inhoud