© Ruben Beerens

Lindes aan het 'moordkruis', kinrooi

Deze oude lindebomen staan er niet toevallig. We weten dat ze een kruispunt van wegen markeren die teruggaan tot midden 19de eeuw (Atlas der Buurtwegen). 

Maar er is meer! Tussen deze lindebomen staat het ‘moordkruis’ verscholen. Dergelijke kruizen werden opgericht op plaatsen waar een misdaad of moord gepleegd werd en moesten gezien worden als soort van boetedoening van de dader en als herinnering van het slachtoffer. Een reiziger uit Neeritter zou hier in geheimzinnige omstandigheden zijn vermoord.

Wist je trouwens dat er  vroeger (tijdens het Ancien Régime) vaak recht gesproken werd onder de dorpslinde of ‘sub tilia’, latijn voor ‘onder de linde’? Ons woord subtiel komt hiervan! Ook jonggeliefden spraken af onder de hartvormige bladeren van de lindeboom, want daar mocht er gekust worden. Een dansje onder de dorpslinde werd vaak gezien als een huwelijksbelofte.

Niet alleen lindebomen zijn ‘cultuurbomen’. Ook andere boomsoorten hebben maar al te vaak een symbolische, sociale of religieuze functie. Ontdek zeker ook de andere erfgoedbomen die we konden scouten in Kempen en Maasland.

Boomsoort

Zomerlinde | Tilia platyphyllos 

Erfgoedwaarde

Cultureel- volkskundige waarde | historische waarde

Devotieboom

Stamomtrek (op 1m20)

Diameter: 240 cm

Hoogte

Boomhoogteklasse: 15-20m 

Locatie

t.h.v. de kruising van de Dwarsstraat en de Torenweg te 3640 Kinrooi

Ga naar de inhoud