© RLKM vzw

Verbindend water

De gebiedsdeal ‘Verbindend Water’ focust op het omvormen van harde gebruiksfuncties (zoals bebouwing en verharding) naar zachte gebruiksfuncties (zoals groenblauwe ruimte) tussen het Nationaal Park en de dorpskernen van Neeroeteren en Munsterbilzen. Stroomopwaarts in het Nationaal Park, in de gemeente Lanaken, worden eveneens een aantal strategische onthardingsacties uitgevoerd die zorgen voor natte natuur en waterretentie.

Er wordt een geïntegreerde aanpak gehanteerd waarin, met diverse actoren, gestreefd wordt naar een ruimtelijke verwevenheid tussen enerzijds de landschapsecologische functies (waterafvoer, natuurverbinding, …) van de dorpsbeken Witbeek in Neeroeteren en de Wilderbeek in Munsterbilzen, en anderzijds de ruimtelijke functies die eigen zijn aan een dorpsomgeving (ontmoetingsplekken, recreatieve functies, bebouwing, handelsruimte, parkruimte, …)

Dit project kadert in het programma ‘lokale gebiedsdeal droogte 2.0’ van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving. 

Projectgebied

Neeroeteren (Maaseik), Munsterbilzen (Bilzen), Brongebied Roelerbeek (Lanaken)

Partners
  • Stad Maaseik
  • Stad Bilzen
  • Gemeente Lanaken
  • Limburgs Landschap vzw
  • Provincie Limburg (waterbeheerder)


Dit project kadert in het programma ‘lokale gebiedsdeal droogte 2.0’ van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving.

Vlaanderen is omgeving - Departement Omgeving

Looptijd

januari 2024 t.e.m. december 2028

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Jeroen Gilissen
+32 (0)89 65 56 54
jeroen.gilissen@rlkm.be

Acties

Het project zet in op volgende deelprojecten:

  • Groenblauwe dooradering Dorpskern Neeroeteren (Maaseik), deel 1 en deel 2
  • Groenblauwe dooradering Dorpskern Munsterbilzen (Bilzen)
  • Creatie van natte natuur in het brongebied van de Roelerbeekvallei (Lanaken)
Ga naar de inhoud