© RLKM vzw

BOMERHEI VERBONDEN

In dit project worden er twee nieuwe poelen aangelegd waarvan één op eigendom van de gemeente Peer en één op privé van een landbouwer in samenwerking met de VLM. . Verder wordt een verboste poel in een gunstige staat hersteld voor de knoflookpad. De poelen zijn allemaal gelegen aan de bosstructuren langs de Bollissenbeek welke als perfecte verbinding fungeert naar het natuurgebied Resterheide. De poelen komen op ongeveer 270 meter te liggen van de Luizenheuvel-poelen die recent werden heringericht of aangelegd voor de knoflookpad. 

Met dit project wordt er verder tegemoet gekomen aan het advies van het INBO (2021) dat aanstuurt op een natuurverbinding tussen Bomerhei en Resterheide en de creatie van een complex van meerdere poelen of plassen. Verder sluit dit project tevens aan bij het Soortenbeschermingsprogramma Knoflookpad waarbij er aan habitatherstel wordt gewerkt in Resterheide. Dit alles maakt dat ‘Knoflookpad verbonden in Bomerhei’ een sterke bijdrage levert aan de doelstelling van de Provincie Limburg om meer robuuste en kwalitatieve natuurverbindingen te creëren. Deze mogelijke natuurverbinding komt tevens aanbod in het gemeentelijk Natuurrapport opgesteld door de provincie.
Het projectgebied is tevens gelegen tegen het SBZ Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden.

Dit initiatief kadert binnen een programma van het Departement Omgeving (DOMG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

 

Projectgebied

Peer

Partners
  • Stad Peer
  • VLM
  • INBO
  • ANB
  • private eigenaar

 

Dit project kadert in het programma ‘lokale gebiedsdeal droogte 2.0’ van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving.logobalk Blue deal - Vlaamse Overheid - Europa - Veerkracht Vlaanderen

 

Looptijd

maart 2024 t.e.m. december 2026

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Kevin Beckers
+32 (0)89 65 56 90
kevin.beckers@rlkm.be

Acties
  • Ruimen en verontdiepen van poel op eigendom van de lokale landbouwer.
  • Het graven van drie nieuwe poelen voor waterretentie en als voortplantingshabitat voor de knoflookpad.
Ga naar de inhoud