Al 30 jaar staat onze organisatie garant voor een sector- gemeentegrens- én beleidsniveau overschrijdende werking rond natuur- en landschapswaarden. Dat onroerend erfgoed een rode draad vormt doorheen alle acties, initiatieven en projecten is een logisch gevolg. De rijke biodiversiteit en het huidige landschap kent haar oorsprong in het traditionele landgebruik, nederzettingpatronen en culturele en economische ontwikkelingen. Het behoud, herstel en leesbaar maken van  deze biografie van de mensen die eeuwen lang hier leefden en werkten en de connectie maken met onze samenleving vandaag, zijn de uitdagingen waarvoor onze organisatie staan.

Vanuit ons multi-disciplinair team van o.a. landschapsarchitecten, archeologen,  bioloog, communicatiespecialisten en historici realiseren we erfgoedprojecten die een grote weerklank genieten. Daarbij doorlopen we vaak het hele ontwikkelingstraject: van abstract idee, tot uitvoerbaar plan, naar realisatie en valorisatie op locatie. De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) die deel uitmaakt van onze organisatie speelt daarbij een verbindende rol.
We werken vanuit een symbolische plek én een mooi voorbeeld lokaal onroerend erfgoed de Villa Les Abeilles te Genk, een pareltje in cottage stijl gebouwd begin 20ste eeuw. (foto)
Skip to content