© Erwin Christis

Verhoging beleving in budel-dorplein en aansluiting op willemsroute

Van het Samenwerkingsverband Grensgebied De Kempen kregen we de opdracht om een gedragen plan van aanpak op te stellen om de belevingswaarde in Budel-Dorplein te verhogen voor inwoners en bezoekers, incl. het zoeken naar een verbinding met de Zuid-Willemsvaart om aan te kunnen sluiten op het project Willemsroute.

Projectgebied

Budel-Dorplein (Gemeente Cranendocnk)

Budget

€ 20.000

Partners

Gemeente Cranendonck, Buurtplatform Dorplein Uniek, Samen Dorplein

Looptijd

april 2022 tot juni 2023

Contactpersoon

Erwin Christis
+32 (0)89 65 56 70
erwin.christis@rlkm.be

Acties
  1. Samen met inwoners en de gemeente Cranendonck gaan we alle initiatieven die momenteel in Dorplein bestaan of zijn gepland inventariseren en een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkelen. Dit plan kan ondermeer bestaan uit het actualiseren (en ‘digitaliseren’) van de bestaande wandeling ‘Le projet de Dorplein’, een oplossing zoeken voor het onthaalpunt in De Schakel, het verhogen van de belevingsmogelijkheden van het Ringselven, een betere verbinding met de Loozerheide, het onderzoeken van de relatie met het nieuwe initiatief ‘Cantine Theater Dorplein’, …
  2. Daarnaast willen we onderzoeken of een aanmeermogelijkheid voor toervaarders kan worden ontwikkeld. Op deze manier kunnen gebruikers van de Willemsroute de bijzondere site met zijn rijke verleden bezoeken. Maar ook voor inwoners kan het een mogelijkheid zijn om gebruik te maken van de initiatieven die in het kader van de Willemsroute zullen worden ontwikkeld.
  3. Een inventarisatie van de financieringsmogelijkheden maakt onderdeel uit van dit plan. Kleinere maatregelen kunnen evt. in het kader van deze opdracht alvast worden gerealiseerd.
Ga naar de inhoud